Homerunhuizen

Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden heeft Humanitas DMH Homerunhuizen opgezet. Bewoners wonen zelfstandig in een appartement of kamer, maar er is in het gebouw altijd, 24 uur per dag, begeleiding aanwezig.

In de Homerunhuizen werken we met afgebakende trajecten van 4 honken. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Het traject is dus voor iedereen anders. Als honk 4 is bereikt en er is geen ondersteuning meer nodig, dan slaat de bewoner een Homerun en kan hij of zij een eigen appartement of huis leven. Eventueel biedt het ambulante team van Homerun ondersteuning thuis.

Naar Homerunhuizen